NL | FR | EN

Wanbetalers ?

U wordt hiermee waarschijnlijk regelmatig
geconfronteerd. Draag uw vordering over aan
Advocatenkantoor Van Loon !
Resultaat verzekerd !

Tavernierkaai 2 bus 14
4e verdieping
2000 Antwerpen
tel.:
+32 3 400 89 89
fax.:
+32 3 400 89 88
e-mail:
steven.vanloon@la-on.eu

Het kantoor en onze filosofie

Advocatenkantoor Van Loon specialiseert zich hoofdzakelijk tot het commercieel recht, met een specifieke nadruk op het invorderen (incasso of collection) van uw onbetaalde facturen, zowel in de business to consumer als in de business to business relaties!
 
In een kleiner wordende wereld getekend door recessie en crisissen wordt voor ieder van ons een efficiënt debiteurenbeheer van primordiaal belang.
 
Advocatenkantoor Van Loon onderscheidt zich in deze incasso-wereld van de loutere incasso-bureaus.
 
 
Door haar specifieke juridische ervaring en het feit dat uw dossier uitsluitend door advocaten wordt behandeld, biedt dit de mogelijkheid dat uw dossier van A tot Z (van de minnelijke fase tot en met de gerechtelijke fase) kan afgehandeld worden met transparantie, éénduidige prijsafspraken en snel resultaat tot gevolg.
 
Deze specialisatie van incasso-advocatuur laat ons kantoor aldus toe om ieder bedrijf op een zelfde, snelle en zeer efficiënte wijze van dienst te zijn.
 
Advocatenkantoor Van Loon onderscheidt zich aldus door haar specifieke, efficiënte en zeer snelle afhandeling van uw dossiers.
 
Onmiddellijke communicatie naar de klant toe van iedere stap in het dossier is voor ons prioriteit.
 
Advocatenkantoor Van Loon garandeert ook dat elk dossier zal afgehandeld worden door een specialist ter zake.
 
De dossiers worden ook behandeld op een ethische wijze en met respect voor de regels van de Orde van Advocaten, doch met een accurate aanpak van uw debiteuren.
 
Advocatenkantoor Van Loon onderscheidt zich ook door haar uitzonderlijke, klaar en duidelijke afspraken inzake erelonen en werkt in haar incasso-dossiers zonder provisiestaten en onduidelijke ereloonstaten.
 
Enkel het door ons behaalde resultaat is voor U en ons van belang.
 
Kortom, “no nonsense” advocatuur en geen verrassingen voor haar cliënteel!

Sedert enkele jaren heeft het advocaat Van Loon ook een specialisatie opgebouwd in het Verzekeringsrecht, Transportrecht en de Arbeidsongevallenwetgeving, waarbij het kantoor optreedt o.a. voor de grote verzekeringsmaatschappijen.