Transparantie

Onze tarieven

Ons kantoor maakt steeds een onderscheid tussen betwiste en niet betwiste dossiers

I. Niet betwiste incassodossiers

Bij volledige incassering van de vordering, zal u de hoofdsom en de eventuele dagvaardingskost integraal terug worden overgemaakt.

Het saldo zal behouden worden ten titel van ereloon. U bent ons dan niets verschuldigd!

Indien slechts de hoofdsom of een gedeelte wordt geïnd, zal er slechts een bedrag ad. 10% worden aangerekend op de reeds ontvangen gelden ten titel van ereloon, met steeds een minimum van 75,00 euro + 21% BTW. Voor vorderingen boven de 25.000,00 euro wordt de commissie herleid naar 9% en voor vorderingen boven de 50.000,00 euro naar 7%.

Indien er niets kan geïncasseerd worden (bijvoorbeeld door faling, ambtelijke schrapping of afwijzing van de vordering bij verstek,...), zal u slechts een vaste dossierkost van 75,00 euro + 21% BTW aangerekend worden. Deze kan wel herbekeken worden, indien de vordering lager is dan 500,00 euro, waarbij de dossierkost herleid zal worden naar slechts 50,00 euro + 21% BTW.

Indien er buiten Antwerpen moet gedagvaard worden of in het buitenland, zullen de eventuele kosten die worden aangerekend door onze confraters ter plaatse worden doorgerekend. Uiteraard brengen we u steeds op voorhand op de hoogte van deze tarieven, daar deze verschillen van land tot land.

In geval van faling zorgen wij desnoods ook voor het indienen van de aangifte van schuldvordering en de verdere opvolging en dit voor een forfait van 125,00 euro + 21% BTW.

 

II. betwiste facturen of vorderingen

Indien echter blijkt dat er na dagvaarding een betwisting wordt gevoerd en er dient geconcludeerd te worden of we dienen aanwezig te zijn op expertises ed., geldt ons uurtarief.

Ons uurtarief bedraagt 135,00 euro/uur + 21% BTW.

Voor een e-mail wordt er 6,00 euro worden aangerekend en voor een brief per post 9,00 euro (+ 21% BTW).

De vaste kost voor de aanmaak van het dossier bedraagt slechts 75,00 euro + 21% BTW.

SvL-Advocatenkantoor-Van-Loon-3

Laat ons samenwerken

Kunnen wij op vlak van expertise iets betekenen voor uw organisatie?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op…

Maak een afspraak